Vi tilbyder beplantet filter

Et beplantet filter er en af de billigste spildevandsløsninger.

Samtidig er det et f lot anlæg, man næsten altid kan finde plads til i en have. Det fungerer ved, at man pumper spildevandet ud i toppen af anlægget. Her er der plantet tagrør og guld ris, som optager næringstoffeme fra spildevandet. Efter en til to cirkulationer gennem an læget er vandet renset og ledes ud gennem dræn eller faskine.

Særlige forhold

Anlægget fylder ca. 16 m2 for et enfamiliehus (5 pers.). Det første år skal det holdes rent for ukrudt. hvorefter det holder sig rent ved, at planterne vokser sig store og kvæler ukrudtet . Der kræves landzone og byggetilladelse, inden man kan etablere anlægget Der skal en gang om året tagesen prøve af vandet der afledes.