Vi tilbyder minirens

Et minirens fungerer i princippet som de store rensningsanlæg. Spildevandet ledes ind i anlægget, hvor der bliver tilsat ilt til bakterierne, så de kan omsætte affaldsstofferne i spildevandet til næringsstoffer. Efter en til to omgange i anlægget ledes spildevandet i et dræn eller i faskine.

Minirens opfylder alle rensekrav. Minirens er en bekvem løsning, som dog på lang sigt er den dyreste løsning, da pumpen skal køre hele tiden.

Særlige forhold

Et nedsivningsanlæg må kun etableres med tilladelse fra kommunen. Hertil kræves en sigteanalyse, som afgør om jorden er egnet til at nedsive i. Desuden skal afstandskravtil drikkevandsboring opfyldes.