Vi tilbyder nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg er den billigste løsning, men den kræver en til ladelse. Det fungerer ved, at man fylder en udgravning med et naturligt jordfilter, og derefter lader spildevandet sive direkte ned igennem det.

Der skal foretages en sigteanalyse, så man kan beregne hvor stort anlægget skal være. Et nedsivningsanlæg til en husstand (S pers.) er enten 30 m2 eller 45m2 stort.

Særlige forhold

Et nedsivningsanlæg må kun etableres med tilladelse fra kommunen. Hertil kræves en sigteanalyse, som afgør om jorden er egnet til at nedsive i. Desuden skal afstandskravtil drikkevandsboring opfyldes.