Et pileanlæg fungerer ved, at spildevandet bruges til at vande pileplanter med. Disse optager næringen og vandet og derved fordamper vandet simpelthen.

Fordi et pileanlæg er hermetisk lukket nedadtil, er det fritaget for afledningsafgift. Man skal være opmærksom på, at pilene skal høstes en gang om året-til gengæld er det ideelt, hvis man har et pillefyr da pilene så kan bruges som brændsel.

Særlige forhold

Et pileanlæg kræver meget plads for at opnå den nødvendige kapacitet. For et enfamiliehus (S pers.) fylder anlægget ca. 8×30 m og kræver dermed meget gravearbejde. Man skal søge landzone og byggetilladelse til etablering af anlægget.